نمایش دادن همه 22 نتیجه

کنتاکتور ها نوع دیگری از کلید ها هستند.
این کلید ها توسط خاصیت مغناطیس شوندگی و بر این اساس عمل میکنند.
تحریک کنتاکتور ها و عمل کردن انها به کمک جریان برق و با اعمال ولتاژ بر دو سر بوبین آنها است.
هنگامی که بوبین به هسته مغناطیسی تبدیل میشود هسته ی فلزی را به سمت خود میکشد در این زمان تیغه های بسته،باز و تیغه های باز آن بسته می شود.

دسته بندی کنتاکتور ها

  • فرمان
  • قدرت

کنتاکتور های فرمان همانند رله ها هستند.
کناکتور های قدرت نیز در واقع نوعی رله هستند با این تفاوت که تیغه های قدرت نیز دارند.
شرکت های مختلفی این قطعات را می سازند و معیار دسته بندی انها جریان قابل تحمل ان هاست.
کلید های مغناطیسی (contactor) با ولتاژ بوبین نیز از هم متمایز میشوند.
این کلید ها بر اساس نوع بار به چند دسته تقسیم می شوند.
(AC1-AC2-AC3 و…) که در این میان اکثر کنتاکتور ها AC3 هستند.
مدل های AC3 برای بار های موتوری با روتور قفس سنجابی مناسبند.

شما میتوانید تنوع زیادی از این محصولات را در پایین مشاهده کنید.