نمایش دادن همه 18 نتیجه

کوپلینگ ها یکی از مهم ترین اجرا برای اتصال در صنعت مورد استفاده قرار میگیرند.
برخی از کوپلینگ ها مخصوص الکترو موتورها هستند.
برخی دیگر برای اتصال سریع و اسان برای انتقال موادبه کار میروند.
این اتصالات برای اتصال سریع و راحت دو شلنگ یا دو قسمت که با قابلیت جدا شدن از هم مورد استفاده قرار میگیرد.
اگر سیال مورد نظر فشار زیادی داشته باشد از کوپلینگهای فشار بالا استفاده میشود.
اگر سیال مایع باشد و نباید پس از جدا شدن آن بخشی که در شلنگ مانده بیرون بریزد،
از نوعی که دو طرف سوپاپ دارد استفاده میشود.
کوپلینگهای پنوماتیک معمولا در یک سمت سوپاپ دارند.