مشاهده همه 18 نتیجه

کلید های اتوماتیک ال اس (LS)

کلید های اتوماتیک دسته ای از کلید ها هستند که توسط برند های مختلف مانند ال اس (LS)  اشنایدر و هیوندای و … ساخته می شوند.
کلید های اتوماتیک در درون خود دو رله حرارتی و مغناطیسی دارند که از اضافه جریان و اتصال کوتاه مدار را محافظت میکنند.
کلید های اتوماتیک ال اس در دو مدل فیکس و قابل تنظیم ساخته میشوند
کلید های اتوماتیک قابل تنظیم ال اس (LS) روی خود یک پیچ تنظیم دارند.
به وسیله پیچ تنظیم میتوان جریان قطع کلید را روی آن تنظیم کرد.
به کلید های اتوماتیک، کامپکت نیز گفته می شود.

کلید کامپکت (کمپکت) 

کلید های کمپکت (کامپکت) در چند فریم شاخته میشوند و فقط امپر های انها متفاوت است.
مسئله دیگر توان قابل تحمل در این کلید هاست که معمولا روی هر کلید نوشته میشود.
کلید های کامپکت را میتوان برای قطع وصل برق اصلی تابلو و محافظت از تابلو در مقابل اضافه جریان محافظت کرد.
منتهی باید توجه داشت که چون رنج این کلید معمولا از رنج بزرگترین فیوز موجود در تابلو بزرگتر است.
ممکن است بار بسوزد و حتی کلید این اضافه جریان را نبیند.
به همین دلیل از کلید حرارتی برای بار ها و یا فیوز مجزا برای هر بار استفاده می شود.