معرفی محصولات :

واحد مراقبت پنوماتیک

تجهیزات پنوماتیک که شامل انواع جک ها شیر ها و هیدروموتور ها و … میشوند با هوای مرطوب و کثیف بسیار مشکل دارند.
هوای مرطوب باعث زنگ زدگی ومشکلات بسیار میشود.
هوای کثیف هم به دلیل داشتن ذرات ریز و آلودگی میتواند برای تجهیزات بسیار مشکل ساز شود.
به همین منظور از واحد مراقبت پنوماتیک استفاده می شود.

واحد مراقبت هوای فشرده

سیستم های نیوماتیکی ( پنوماتیکی ) به دلیل فلزی بودن بیشتر اجزا و مشکل فلزات با آب نیازمند تجهیزاتی برای تمیز کردن وگرفتن رطوبت هوا و درنهایت چرب کردن هوا دارند.
معمولا پس از کمپرسور های باد از واحد مراقبت هوای فشرده استفاده میشود.
واحد مراقبت پنوماتیک متشکل از سه قسمت است که به معرفی اجزا واحد مراقبت می پردازیم :
رگلاتور پنوماتیک ، فیلتر پنوماتیک ، روغن زن پنوماتیک

رگلاتور پنوماتیک

هوایی که در کمپرسور ذخیره شده فشار زیادی دارد و اگر بدون اینکه وارد فشار شکن پنوماتیک ( رگولاتور ) شود ، و مستقیم به سیستم برود اسیب های جدی به سیستم بادی وارد میکند.
اجزا سیستم های پنوماتیک معمولا برای فشار های کمتر از 8 بار طراحی میشوند البته تجهیزاتی برای فشار های بالا تر نیز موجود است.
قسمت بعدی فیلتر پنوماتیک یا رطوبت گیر پنوماتیک است.
رگلاتور در مجوعه واحد مراقبت هوای فشرده نقش مهمی دارد.

فیلتر یا رطوبت گیر پنوماتیک

بخش قابل توجهی از هوایی که در اطراف ما وجود دارد رطوبت است.
این هوا هنگامی که فشرده میشود بخشی از طوبت آن را به صورت آب جمع شده در کف کمپرسور مشاهده میکنیم.
بخش دیگر هنوز در هوای فشرده شده است.
هنگامی که شیر کمپرسور باز میشود هوای فشرده مقداری از اب جمع شده در کف را همراه با رطوبت خود وارد سیستم میکند.
هوای مرطوب همانند هوای آلوده برای بدن ماست و اثرات جبران ناپذیری همانند زنگ زدن اجزا و خورده شدن تجهیزات را به همراه دارد.
وظیفه فیلتر گرفتن رطوبت و ذرات الودگی ( در محدوده میکرون بندی ) است.
بهتر است از شیر برقی اتو درین استفاده کنید

روغن زن  

هوای که خشک شده به اندازه هوای مرطوب به سیستم اسیب میزند.
برای چرب کردن هوای خشک از قطعه سومی به نام روغن زن استفاده میشود.
البته در بعضی کاربرد ها نیازی به روغن کاری نیست مثلا در رنگ زدن خودرو هوا نباید چرب باشد.
در ایر یونیت ها ( واحد مراقبت هوای فشرده ) معمولا اخرین قطعه روغن زن است.

محل نصب واحد مراقبت هوای فشرده بعد از کمپرسور است.
دلیل این نام گذاری ( واحد مراقبت باد کمپرسور ) شاید مربوط به توضیحات بالا باشد.

قیمت واحد مراقبت پنوماتیک

همانطور که می دانید قیمت واحد مراقبت هوای فشرده یا پنوماتیک به عواملی جون سایز آن و برند و میکرون سنگ آن بستگی دارد.
باد تصفیه شده عمر سیستم را زیاد می کند و به نظر بسیاری از کارشناسان هزینه در این مورد سرمایه گذاری است.