معرفی محصولات :

ویکا (WIKA) شرکتی آلمانی استکه در زمینه تولید تجهیزات اندازه گیری مانند پرشر ترانسمیتر یا گیج های فشار فعالیت میکند.

تجهیرات این شرکت از اعتبار بین المللی وجهانی برخوردارند و قابلیت اطمینان بالایی دارند. و از برند های شناخته شده در صنعت اتوماسیون است.