نمایش دادن همه 5 نتیجه

تفنگی باد یا گان هوا وسیله ای برای باد گرفتن روی اجسام است.
مثلا در کارواش ها برای باد گرفتن روی اجسام از این وسیله استفاده میشود.
تفنگی باد یا تفنگ باد پاش را در اکثر جا هایی که هوای فشرده دارند استفاده میکنند.
تفنگ باد پاش در دو مدل پلاستیکی و فلزی موجود است.
هم نوع پلاستیکی و هم نوع فلزی دارای نازل هایی با طول متفاوت هستند.
کانکشن نوع پلاستیکی معمولا یک چهارم اینچ است که میتوان آن را به نوع دلخواه توسط تبدیل یا سرشلنگی یا کوپلینگ و یا شلنگ در سایز های مختلف توسط اتصال مستقیم وصل کرد.