محصولات مشاهده شده اخیر :

اتصال پنوماتیکی

زانو گردان 1/2 به 16 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

16mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/2 به 14 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

14mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/2 به 12 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

12mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/2 به 10 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

10mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/2 به 8 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

8mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/2 به 6 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

6mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 3/8 به 12 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

3/8 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

12mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 3/8 به 10 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

3/8 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

10mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 3/8 به 8 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

3/8 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

8mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 3/8 به 6 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

3/8 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

سایز

6mm

رنگ

مشکی, نقره ای

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/4 به 12 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/4 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

سایز

12mm

رنگ

مشکی, نقره ای

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/4 به 10 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/4 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

سایز

10mm

رنگ

مشکی, نقره ای

اورینگ

دارد

اتصال های پنوماتیکی نوع دیگری از کانکتور ها هستند که برخی از انها مناسب باد هستند.
چرا که فشار باد به طور معمول تا 10 بار است.
و تحمل اتصال پنوماتیکی فیتینگی کله پلاستیکی نیز معمولا تا ده بار است.
اتصال های سر فلزی کمی بیشتر تحمل میکنند.
از اتصال های بادی میتوان برای کاربرد های دیگر نیز استفاده کرد به شرطیکه :
فشار در حد مناسب باشد.
سیال مورد نظر خورندگی نداشته باشد(از نوع ضد خورنگی استقاده شود)
اتصال های پنوماتیک به صورت اتصال مستقیم ، زانو ، سه راهی و انواع رابط ها در سایز های مختلف موجودند.
برخی از این اتصالات در پایین قابل مشاهده اند.