نمایش دادن همه 24 نتیجه

اتصال های پنوماتیکی نوع دیگری از کانکتور ها هستند که برخی از انها مناسب باد هستند.
چرا که فشار باد به طور معمول تا 10 بار است.
و تحمل اتصال پنوماتیکی فیتینگی کله پلاستیکی نیز معمولا تا ده بار است.
اتصال های سر فلزی کمی بیشتر تحمل میکنند.
از اتصال های بادی میتوان برای کاربرد های دیگر نیز استفاده کرد به شرطیکه :
فشار در حد مناسب باشد.
سیال مورد نظر خورندگی نداشته باشد(از نوع ضد خورنگی استقاده شود)
اتصال های پنوماتیک به صورت اتصال مستقیم ، زانو ، سه راهی و انواع رابط ها در سایز های مختلف موجودند.
برخی از این اتصالات در پایین قابل مشاهده اند.