محصولات مشاهده شده اخیر :

زانو گردان

زانو گردان 1/2 به 16 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

16mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/2 به 14 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

14mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/2 به 12 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

12mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/2 به 10 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

10mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/2 به 8 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

8mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/2 به 6 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/2 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

6mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 3/8 به 12 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

3/8 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

12mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 3/8 به 10 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

3/8 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

10mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 3/8 به 8 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

3/8 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

رنگ

مشکی, نقره ای

سایز

8mm

اورینگ

دارد

زانو گردان 3/8 به 6 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

3/8 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

سایز

6mm

رنگ

مشکی, نقره ای

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/4 به 12 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/4 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

سایز

12mm

رنگ

مشکی, نقره ای

اورینگ

دارد

زانو گردان 1/4 به 10 برند ANGRIKHT

موجود در انبار

نوع رزوه

1/4 اینچ

فشار کاری

8bar

کاربرد

صنایع پنوماتیک, عمومی

جنس

برنج, پلاستیک

سایز

10mm

رنگ

مشکی, نقره ای

اورینگ

دارد

زانو گردان پنوماتیک یکی دیگر از اتصال های پنوماتیکی است.
فرم کلی این اتصال ها به صورت زانویی است.
فشار قابل تحمل توسط زانویی پنوماتیکی همانند دیگر اتصال های پنوماتیکی 10 یار است.
زانویی گردان از پلاستیک است ولی نمونه هایی از این نوع اتصالات فلزی است.
برخی از این اتصال ها در قسمت رزوه خود یک اورینگ دارند که بدون نوار تفلون ابندی میشود.
این اتصال بسیار محبوب بوده و بعداز اتصال مستقیم پرکاربرد ترین نوع اتصال است.
زانویی پنوماتیک هم مهمانند اتصال مستقیم میتواند به صورت مهره ای و فیتینگی باشد.
زانو گردان اورینگی پنوماتیک نیز در قسمت رزوه ی خود هم میتواند الیاژی باشد ولی نوع مرغوب آن برنجی است.