محصولات مشاهده شده اخیر :

کلید اتوماتیک

کلید اتوماتیک 800 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

800 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

65 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید اتوماتیک 630 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

630 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

65 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید اتوماتیک 400 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

400 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

42 آمپر

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید اتوماتیک 350 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

350 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

42 آمپر

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید اتوماتیک 300 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

300 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

42 آمپر

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید اتوماتیک 250 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

250 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

37 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید اتوماتیک 200 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

200 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید اتوماتیک 160 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

160 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید اتوماتیک 75 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

75 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید اتوماتیک 63 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

63 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید اتوماتیک 50 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

50 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید اتوماتیک 40 آمپر فیکس برند LS

موجود در انبار

کاربرد

عمومی

آمپراژ

40 آمپر

جنس کنتاکت ها

مس

بیشینه جریان قابل تحمل

25 KA

قطع زیر بار

بله

تعداد پل

چهار پل, سه پل

برند

ساخت کشور

کره

کلید های اتوماتیک یا کامپکت

کلید اتوماتیک برای قطع و وصل کردن جریان اصلی تابلو برق به کار می رود.
کلید اتوماتیک میتواند به عنوان فیدر بعد از فیدر اصلی استفاده شوند.
معمولا در این کلید ها دو رله شنت و اندر ولتاژ قرار داند که هرکدام وظیفه خاص به خود را دارد.
این کلید ها بر اساس جریان های نامی از هم جدا میشود و معیار انتخاب آنها جریانشان است.
هرچه جریان بالا میرود قیمت کلید نیز بیشتر میشود و سایز و ابعاد آن نیز بزرگتر می شود.
نام دیگر این کلید ها، کلید کامپکت یا کمپکت است.

انواع کلید های کامپکت

  • کلید های کامپکت غیر قابل تنظیم
  • کلید های کامپکت قابل تنظیم
  • کلید های کامپکت الکترونیکی

این کلید ها به صورت سه پل و هم چها پل ساخته می شوند.
کلید های سه پل برای قطع و وصل کردن یه فاز اصلی و چهار پل مسیر نول را نیز قطع میکنند.
کلیدهای اتوماتیک معمولا یک رله مغناطیسی و یک رله حرارتی دارند که از سیستم محافظت میکند.
از طرفی این کلید ها میتوانند نقش فیدر را داشته باشند.