نمایش دادن همه 18 نتیجه

کلید های اتوماتیک یا کامپکت

کلید اتوماتیک برای قطع و وصل کردن جریان اصلی تابلو برق به کار می رود.
کلید اتوماتیک میتواند به عنوان فیدر بعد از فیدر اصلی استفاده شوند.
معمولا در این کلید ها دو رله شنت و اندر ولتاژ قرار داند که هرکدام وظیفه خاص به خود را دارد.
این کلید ها بر اساس جریان های نامی از هم جدا میشود و معیار انتخاب آنها جریانشان است.
هرچه جریان بالا میرود قیمت کلید نیز بیشتر میشود و سایز و ابعاد آن نیز بزرگتر می شود.
نام دیگر این کلید ها، کلید کامپکت یا کمپکت است.

انواع کلید های کامپکت

  • کلید های کامپکت غیر قابل تنظیم
  • کلید های کامپکت قابل تنظیم
  • کلید های کامپکت الکترونیکی

این کلید ها به صورت سه پل و هم چها پل ساخته می شوند.
کلید های سه پل برای قطع و وصل کردن یه فاز اصلی و چهار پل مسیر نول را نیز قطع میکنند.
کلیدهای اتوماتیک معمولا یک رله مغناطیسی و یک رله حرارتی دارند که از سیستم محافظت میکند.
از طرفی این کلید ها میتوانند نقش فیدر را داشته باشند.