محصولات مشاهده شده اخیر :

کلید اتوماتیک فیکس

‍‍کلید اتوماتیک فیکس دسته دیگری از کلید های اتوماتیک هستند.
کلید های اتوماتیک فیکس پیچ تنظیم ندارند و در واقع روی یک جریان فیکس شده اند.
هنگامی که جریان از حد مجاز کلید بشتر باشد این کلید جریان را قطع کرده مسیر انتقال نیرو را قطع میکند.
در واقع کلید های اتوماتیک فیکس همانند فیوز در یک جریان عمل میکنند و محدوده جریان قطع ندارد.
کلید اتوماتیک فیکس یا کلید اتوماتیک غیر قابل تنظیم از امپراژ های کم تا امپراژ های بالا موجود است.
در واقع این کلید قابلیت قطع سریع بار را دارد و از قابلیت اطمینان بالایی برخوردار است.
همچنیین شما میتوانید نمونه هایی از این کلید ها را در پایین صفحه مشاهده کنید