محصولات مشاهده شده اخیر :

شیر مکانیکی پنوماتیک

انگل ولو ODE

موجود در انبار

شیر دستی پنوماتیک
شیر های دستی پنوماتیک همانند سایر شیر های پنوماتیکی مسیر سیال را عوض میکنند.
شیر های پنوماتیک میتوانند مانند یک بال ولو (شیر دو راهه) یا یک شیر سه راهه و یا شیر های دایرکشنال باشند.
شیر های دستی می توانند برنجی یا الومینیومی و یا استیل باشند.
اینکه از چه جنسی باشند به عوامل زیادی مانند فشار کاری و دما و یا سیال و محیط ها بستگی دارد.
انواع شیر های دستی پنوماتیک
1- شیر های 2/2 (این شیر ها یک ورودی و یک خروجی دارند)
2- شیر های 3/2 (این شیر ها سه پورت و دارند)
3- شیر های 4/2 (این شیر ها به شیر های دسته آسیابی و خمره ای معروفند)
4- شیر های 4/3 (این شیر ها به شیر های دسته آسیابی و خمره ای معروفند)
5- شیر های 5/2 (این شیر ها یک ورودی و دو خروجی و دو اگزوز دارند)
6- شیر های 5/3 (این شیر ها یک ورودی و دو خروجی و دو اگزوز دارند)
حال به توضیح هر یک از موارد فوق می پردازیم.
شیر های پنوماتیکی دو راهه
شیر های دستی دو راهه از جنس های مختلف در سایز های مختلف ساخته میشوند.
از شیر های دستی دو راهه میتوان برای مصارف بسیاری استفاده کرد و نسبت به مصرف این شیر ها مختلف هستند.
جنس این شیر ها هم متفاوت میشود
مثلا برای شیر های گازی از برنج یا برای صنایع بهداشتی از استیل و… استفاده میشود.
شیر های دستی پنوماتیک سه راهه
شیر های دستی سه راهه میتوانند به صورت بزرگ مانند شیر های سه راهه موتور خور هم به صورت دستی یا موتور خور باشند که به انها بال ولو  سه راهه T یا L گفته میشود.
انواع شیر های سه راهه بسیار زیاد است.
این شیر ها همچنان میتوانند سه راهه مانند یر های کشویی یا شیر های ژیانی یا پیکانی پنوماتیکی باشند.
شیر دستی های ژیانی و پیکانی می توانند به صورت فنری یا قفلی باشند.
این شیر ها از از سایز 1/8 تا یک اینچ ساخته میشوند.

شیر های کشویی نیز در ایندسته جای میگیرند.

در تصوریر زیر نمونه هایی از شیر های پنج راهه و دو حالته و سه حالته آنها را مشاهده می کنید.

شیر های گردان دسته آسیابی چهار دو و چهار سه
شیر های ستی گردان دسته آسیابی به شیر های خمره ای نیز معروفند این شیر ها یک اهرم گردان دارند و توسط جابجایی آن مسیر باد نیز تغییر می کند.

شیر های دستی پنج دو و پنچ سه
شیر های دستی پنج دو دو وضعیتی هستنند و میتوانیم یک جک یا سیلندر یا کاملا جمع کنیم یا کاملا باز کنیم و نمیتوانیم در موضعی غیر از سر و ته سیلندر را نگه داریم.
برای شیر های پنج سه وسط بسته این امکان فراهم میشود که علاوه بر موضع سر و ته بتوان سیلندر پنوماتیک را در هر جایی نگه داشت.
شیر های ژیانی مدل پنج سه ندارند.
هر دو مدل شیر های ژیانی و پیکانی در سایز های 1/8 تا 1 اینچ موجودند و دو مدل فنری و قفلی دارند.