محصولات مشاهده شده اخیر :

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

ساعت کار شیوا امواج

موجود در انبار

ولتاژ تغذیه

PH-N / 50-60 Hz / 180-250 VAC

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

دقت نمایش زمان

یک دقیقه

ماکزیمم زمان کارکرد

99,999 ساعت (11 سال)

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

ساعت فرمان شیوا امواج

موجود در انبار

ولتاژ تغذیه

PH-N / 50-60 Hz / 180-250 VAC

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

تایمر راه پله شیوا امواج

موجود در انبار

ولتاژ تغذیه

PH-N / 50-60 Hz  / 180-250 VAC

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

تاخیر در زمان قطع

1 الی 10 دقیقه

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

موجود در انبار

نوع خروجی

رله ای 5 آمپر

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

مولتی تایمر (همه کاره) شیوا امواج

موجود در انبار

ولتاژ تغذیه

PH-N / 50-60 Hz / 180-250 VAC

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

تایمر کلید روغنی شیوا امواج

موجود در انبار

ولتاژ تغذیه

PH-N / 50-60 Hz  / 380 VAC

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

زمان وصل رله

1-60 ثانیه

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

تایمر ستاره مثلث شیوا امواج

موجود در انبار

ولتاژ تغذیه

PH-N / 50-60 Hz  / 180-250 VAC
24V AC/DC

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

زمان وصل رله ستاره

2-60 ثانیه

زمان بین قطع رله ستاره و وصل رله مثلث

30-300 میلی ثانیه

تایمر استارت مجدد شیوا امواج

موجود در انبار

ولتاژ تغذیه

PH-N / 50-60 Hz  / 180-250 VAC

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

تایمر چپ گرد و راست گرد شیوا امواج

موجود در انبار

ولتاژ تغذیه

PH-N / 50-60 Hz  / 180-250 VAC

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

تایمر 60 دقیقه ای شیوا امواج

موجود در انبار

ولتاژ تغذیه

PH-N / 50-60 Hz  / 180-250 VAC

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

تایمر 60 ثانیه ای شیوا امواج

موجود در انبار

ولتاژ تغذیه

PH-N / 50-60 Hz  / 180-250 VAC

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

سوپر فوتوسل شیوا امواج

موجود در انبار

ولتاژ تغذیه

PH-N / 50-60 Hz  / 155-255 VAC

محدوده دمایی

65+ … 20- سانتی گراد

کارایی در رطوبت

70%

کاربرد

عمومی

برند

ساخت کشور

ایران

تایمر وسیله ای برای شمارش زمان است زمان سنج ها به چند دسته ی اصلی تقسیم میشوند زمان سنج های تاخیر در قطع و زمان سنج های تاخیر در وصل
تایمر های تاخیر در وصل:
این تایمر ها پس از برق دار شدن بوبین شروع به شمارش کرده و پس از سپری شدن زمان عمل می کند.
تیغه های بسته آن باز و تیغه های باز آن بسته می شود.
زمان سنج های تاخیر در قطع:
این تایمر ها پس از قطع شدن برق بوبین شروع به شمارش کرده و سپس عمل میکند.
تیغه های بسته آن باز و تیغه های باز آن بسته می شود.
شرکت های معتبری به تولید این محصولات میپردازند
میتوانید به برسی و مشاهده زمان سنج ها بپردازید