نمایش دادن همه 19 نتیجه

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

ساعت کار شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

ساعت فرمان شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

تایمر راه پله شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

مولتی تایمر (همه کاره) شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

تایمر کلید روغنی شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

تایمر ستاره مثلث شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

تایمر استارت مجدد شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

تایمر چپ گرد و راست گرد شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

تایمر 60 دقیقه ای شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

تایمر 60 ثانیه ای شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

سوپر فوتوسل شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

فوتو سل شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

ساعت نجومی شیوا امواج

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

مولتی تایمر برنا مدل ‭ ‬MTT/C‬‬‬‬

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

تایمر تأخیر در قطع برنا مدل ODT

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

تایمر‭ ‬استارت‭ ‬مجدد‬‬ برنا مدل RST

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

تایمر‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‬‬ برنا مدل RCT

فوتوسل تایمر و تایم سویچ ها

تایمر‭ ‬ستاره‭ ‬مثلث برنا مدل YDS

تایمر وسیله ای برای شمارش زمان است زمان سنج ها به چند دسته ی اصلی تقسیم میشوند زمان سنج های تاخیر در قطع و زمان سنج های تاخیر در وصل
تایمر های تاخیر در وصل:
این تایمر ها پس از برق دار شدن بوبین شروع به شمارش کرده و پس از سپری شدن زمان عمل می کند.
تیغه های بسته آن باز و تیغه های باز آن بسته می شود.
زمان سنج های تاخیر در قطع:
این تایمر ها پس از قطع شدن برق بوبین شروع به شمارش کرده و سپس عمل میکند.
تیغه های بسته آن باز و تیغه های باز آن بسته می شود.
شرکت های معتبری به تولید این محصولات میپردازند
میتوانید به برسی و مشاهده زمان سنج ها بپردازید