محصولات مشاهده شده اخیر :

کلید اتوماتیک الکترونیکی نوعی از کلید های اتوماتیک است.
این نوع از کلید ها معمولا در جریان های بالا موجودند.
کلید اتوماتیک الکترونیکی زمینه ی کمتری دارند در بازار و برند های کمی این جنس را موجود دارند.
کلید اتوماتیک فشار قوی با جریان بالا و دقت و کارایی بالا را میتوانید از مرکز برق بخواهید.
کلید های اتوماتیک نیز دو رله دارند که یکی اندر ولتاژ است و دیگری رله شنت است.
کلید های اتوماتیک به چند دسته تقسیم میشوند:
کلید های اتوماتیک فیکس و کلید های اتوماتیک قابل تنظیم
در پایین صفحه شما میتوانید نمونه هایی از این نوع کلید را مشاهده کنید و ویژگی های آن را مورد برسی قرار دهید.