فیلتر رگلاتور

یکی دیگر از اجزای سیستم پنوماتیکی است.
هوایی که در اطراف ماست و ما نفس میکشیم مقداری رطوبت دارد.
هنگامی که این هوا فشرده میشود،رطوبت همراه آن نیز فشرده میشود.
رطوبت فشرده شده در کف کمپرسور جمع شده ولی همچنان مقدار زیادی از آن توسط هوا به تجهیزات منتقل میشود.
رطوبت به شدت باعث آسیب تجهیزات می شود.
فیلتر ها این رطوبت را فیلتر کرده و اجازه نمیدهند رطوبت و الودگی های موجود به تجهیزات منتقل شود.
آب جمع شده در استکانی فیلتر جمع شده یا توسط تخلیه اتومات ، تخلیه می شود.
هوایی که فیلتر شده حال باید به فشار مناسب رسیده و از فشار آن کاسته شود و در واقع رگوله شود.
عمل رگوله کردن توسط رگولاتور ( فشار شکن ) انجام شده و هوای فیلتر شده و با فشار مناسب به تجهیزات منتقل میشود.

معیار های جنس سنگ فیلتر رگلاتور :

جنس فیلتر ( فیلتر برنجی-فیلتر نمدی )
میکرون بندی فیلتر ( از چهل میکرون تا یک صدم میکرون )
شکل ظاهری و ابعاد فیلتر
معمولا در فیلتر رگلاتور های موجود از سنگ فیلتر ( المنت فیلتر ) با میکرون 40 یا 20 استفاده میشود.
در فیلتر رگلاتور های نمدی از سنگ 20 میکرون استفاده میشود.

سایز فیلتر رگلاتور ها :

یک اینچ – سه چهارم اینچ – یک دوم اینچ – سه هشتم اینچ – یک چهارم اینچ – یک هشتم اینچ

هیچ محصولی یافت نشد.