محصولات مشاهده شده اخیر :

بست کمربندی پلاستیکی

معرفی محصولات :

بست کمربندی پلاستیکی در واقع برای کنار هم نگه داشتن دسته ای از اجسام در کنار هم کار برد دارد.
بست کمربندی پلاستیکی در طول ها و ضخامت های مختلف موجودند.