محصولات مشاهده شده اخیر :

شیر برقی پنوماتیک

شیر برقی و دستی و سیگنال پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک دسته ای از شیر ها هستند که برای انتقال باد در تجهیزات پنوماتیکی مورد استفاده قرار می گیرند.
شیر برقی پنوماتیک در واقع همان شیر های دایرکشنال هستند.
این شیر ها در داخل خود اسپول دارند و با جابجایی اسپول مسیر سیال جابجا می شود.
جابجایی اسپول شیر های برقی یا دستی پنوماتیک موجب جابجایی مسیر سیال شده و نوع حرکت عملگر پنوماتیکی را تغییر می دهد.
عملگر های پنوماتیکی در نوع خاص، سیلندر و جک پنوماتیک هستند، که با تغییر موضع اسپول ولو پنوماتیک چه نوع برقی، چه زیگنال و دستی نوع حرکت جک تغییر می کند.
قیمت شیر دستی و برقی و سیگنال پنوماتیک به عوامل متعدد همچون سایز و فرمان و نوع تحریک بستگی دارد.

برای درک بهتر عملکرد شیر های پنوماتیک مراحل را به صورت زیر برسی می کنیم.

1- با تحریک شیر اسپول شیر تغییر مسیر می دهد و جک از حالت عادی شروع به حرکت می کند.
2- با قطع تحریک دو حالت پیش می آید:
حالت اول : اسپول شیر توسط فنر به حالت اولیه برگشته و سیلندر به حالت اولیه بر می گردد.(شیر های پنج دو)
حالت دوم : اسپول شیر در موضعی وسط قرار گرفته و چهار حالت برای رفتار سیلندر پیش می آید که معمولا یا ازادانه می تواند حرکت کند و یا در جای خود بدون حرکت باقی می ماند.(شیر های پنج سه وسط باز یا وسط بسته)
3- مرحله سوم برای ولو های سه وضعیتی (پنج به سه) پیش می آید که جک پنوماتیک به موضع اولیه خود باز می گردد.

نوع تحریک شیر های پنوماتیک می تواند به صورت های زیر باشد.

1- دستی، فشاری، اهرمی، میکرو سویچی
2- برقی، سلنوئیدی
3- پیلوتی، زیگنال، سیگنال، تحریک توسط هوای فشرده

فرمان شیر های پنوماتیکی :

1- شیر 2/2 (بخوانیم: دو دو یا دو به دو) : این نوع شیر ها یک ورودی و یک خروجی دارند.
شیر برقی آب دو راهه، هوا از این نوع هستند و یک ورود و یک خروج دارند.
2- شیر 3/2 (بخوانیم: سه دو یا سه یه دو) این شیر ها یک ورودی و یک خروجی و یک تخلیه دارند.
3- شیر 5/2 (بخوانیم: پنج دو یا پنج به دو) این شیر ها یک ورودی و دو خروجی و دو پورت تخلیه دارند و این شیر ها دو وضعیتی هستند.
4- شیر 5/3 (بخوانیم: پنج سه یا پنج به سه) این شیر ها از نظر ورودی و خروجی همانند شیر های پنج دو هستند با این تفاوت که سه موضع و سه وضعیت دارند.

ورودی خروجی ها در شیر دستی و برقی و سیگنال 5/2

شیر برقی، دستی و زیگنال 5/2 پنچ به دو، پنج پورت (رزوه ورودی و خروجی باد) دارد که سه پورت در یک سمت و دو پورت در سمت دیگر هستند.

ورودی باد معمولا رزوه وسط در سمتی است که سه پورت وجود دارد.
خروجی ها در سمت مقابل (سمتی که دو پوردت دارد) هستند:
یکی به سمت سر جک و دیگری به ته جک متصل می شود.
دو پورت دیگر در شیر برقی، دستی و سیگنال (پنج به دو) مربوط به تخلیه یا اگزوز هستند.
به این صورت که یک در مسیر رفت هوای پشت سیلندر درمسیر برگشت را تخلیه میکند و دیگری برعکس هوای محبوس در کورس رفت را تخلیه میکند.
سایز اگزوز ها در این شیر معمولا از سایز پورت ها کوچکتر یا هم سایز است.

انواع شیر پنوماتیک پنج به دو

شیر برقی و دستی و سیگنال 5/2 پنج به دو یک طرفه یا دو طرفه یعنی از یک سمت یا دو طرف تحریک می شوند.
به شیر های یک طرفه بسته به نوع تحریک، تک بوبین، تک زیگنال نیز گفته می شود.
شیر دستی پنج دو در دو مدل قفلی و فنری تولید می شوند.
در شیر تک بوبین و دستی فنری، پس از قطع برق یا رها کردن دسته شیر، فنر اسپول شیر را به موضع قبل باز میگرداند.
در شیر پنج دو، دو بوبین در صورت برق دار شدن بوبین مقابل و یا استفاده از گاید دستی، اسپول تغییر مسیر می دهد.

در شیر دو بوبین به هر یک از بوبین ها که برق دهیم اسپول شیر به آن سمت حرکت می کند.
شیر برقی پنوماتیک در تمامی ولتاژ های استاندارد موجودند.

شیر برقی، دستی و سیگنال پنوماتیک سه به دو

شیر پنوماتیک سه دو دسته ای از شیر های پنوماتیکی هستند.
شیربرقی سه دو پنوماتیک همانند ولو های دایرکشنال است و اسپول دارد.
این حرکت اسپول است که موجب تغییر وضعیت شیر می شود.
شیر 3/2 پنوماتیک مانند سایر شیر های پنوماتیکی در انواع دستی، برقی و سیگنال تولید می شوند.
قیمت برقی و دستی و سیگنال پنوماتیک به عوامل زیادی همچون برند شیر، کیفیت و فرمان و سایز بستگی دارد.
این شیر همانند شیر پنج دو، دو وضعیت دارد.

شیر دستی، برقی و سیگنال پنج به سه

شیر دستی، برقی و سیگنال پنوماتیکی همانند شیر های پنج دو، پنج پورت روی شیر دارد.
اما این شیر ها سه وضعیتی هستند و علاوه بر ابتدا و انتها یک موضع وسط هم برای عملگر دارند.
در موضع وسط عملگر یا سیلندر پنوماتیک می تواند قفل یا ازادانه به هر طرفی حرکت کند.
قیمت شیر برقی و دستی و سیگنال پنوماتیک به سایز و فرمان و برند شیر بستگی دارد.

بهترین سازندگان شیر برقی پنوماتیک

 • شیر برقی پنوماتیک یونیدی UNI-D
 • شیر برقی پنوماتیک پارکر ایتالیا Parker
 • شیر برقی پنوماتیک E-MC
 • شیر برقی پنوماتیک بروکرت Burkert
 • شیر برقی پنوماتیک پنوکنترل PNEUCONTROL
 • شیر برقی پنوماتیک ایرکنترل
 • شیر برقی پنوماتیک اسپید کنترل
 • شیر برقی پنوماتیک فستو FESTO آلمان
 • شیر برقی پنوماتیک نورگرن NORGREN انگلیس
 • شیر برقی پنوماتیک SMC ژاپن
 • شیر برقی پنوماتیک YPC ژاپن