مولتی تایمر برنا مدل ‭ ‬MTT/C‬‬‬‬

BORNA Timer Model MTT/C

توضیحات

اصالت کالا
مرکز برق تضمین میکند که اصل میخرید
نوع ارسال
سعی ما این است که به سریع ترین حالت کالا به دست شما برسد
توضیحات

مولتی تایمر برنا مدل ‭ ‬MTT/C‬‬‬‬

مولتی تایمر برنا مدل MTT/C دارای‭ ‬۵‭ ‬مد‭ ‬کارکرد‭ ‬قابل‭ ‬برنامه‌‌ریزی است:‬‬‬‬‬‬‬
تایمر تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭ / ‬قطع‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬وصل‭ / ‬قطع‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬استارت‭ ‬مجدد‭ ‬روشن‭ / ‬خاموش‬‬‬‬
تایمر‭ ‬ستاره‭-‬مثلث‬‬
تایمر‭ ‬چپگرد‭ -‬راستگرد‬‬ برنا
در‭ ‬سه‭ ‬مد‭ ‬اول‭ ‬حالت‭ ‬اول‭ )‬وصل‭( ‬روی‭ ‬رله‭ ‬۱‭ ‬و‭ ‬حالت‭ ‬دوم‭ )‬قطع)‭ ‬روی‭ ‬رله‭ ‬۲‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
هر‭ ‬تابع‭ ‬دارای‭ ‬دو‭ ‬مد‭ ‬عملکرد‭ ‬به‭ ‬شکل‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‭ ‬یا‭ ‬اتصال‭ ‬برق‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
قابل‭ ‬تنظیم‭ ‬از‭ ‬۱‭/‬۰ثانیه‭ ‬تا‭ ‬۹۹‭ ‬ساعت‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬

اصول‭ ‬کار‬ مولتی تایمر برنا

در‭ ‬شروع‭ ‬کار ‬دستگاه‭ ‬چنانچه‭ ‬روی‭ ‬حالت‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‭ ‬باشد‭ ‬تابع‭ ‬تنظیم‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬چشمک‌‭ ‬زن‭ ‬قابل‭ ‬رویت‭ ‬است‭. ‬برای‭ ‬شروع‭ ‬تنظیمات‭ ‬با‭ ‬کلید‌های‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬تابع‭ ‬مورد‭ ‬نظر‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬کنید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
کلمات‭ ‬اختصاری‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬شده‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬است‭:‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭ / ‬قطع (dly)
تایمر‭ ‬تکرار‭ ‬کننده‭ ‬با‭ ‬شروع‭ ‬وصل‭ / ‬قطع (rcy) ‬‬‬‬‬‬
تایمر‭ ‬استارت‭ ‬مجدد‭ ‬روشن‭ / ‬خاموش (S.PUL)
تایمر‭ ‬ستاره‭-‬مثلث (St.de) ‬‬
تایمر‭ ‬چپگرد‭-‬راستگرد (L-r)‬‬

پس‭ ‬از‭ ‬انتخاب‭ ‬فانکشن‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬را‭ ‬فشار‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
پس از این ک  کلمه‭ ‬را دیدید نوع‭ ‬زمان‌بندی‭ ‬تایمر‭ ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‭ ‬کنید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬فشردن‭ ‬دوباره‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬وارد‭ ‬فضای‭ ‬مقدار‭ ‬دهی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬کلیدهای‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬مقدار‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬تغییر‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
صدم‭ ‬ثانیه‭: ‬ثانیه‬‬
‭ ‬ثانیه‭: ‬دقیقه‬‬
‭ ‬دقیقه‭: ‬ساعت‬‬
با‭ ‬فشار‭ ‬مجدد‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬کلمه ‬۵‭.‬typ را‭ ‬خواهید‭ ‬دید‭. ‬در‭ ‬این‭ ‬قسمت‭ ‬نوع‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬تایمر‭ )‬با‭ ‬برقرارشدن‭ ‬یا‭ ‬کلید‭ ‬استارت) ‬را‭ ‬مشخص‭ ‬می‭ ‬کنید‭ ‬و با‭ ‬فشردن‭ ‬دوباره‭ ‬کلید‭ ‬ Set‭‬ وارد‭ ‬فضای‭ ‬مقداردهی‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
با‭ ‬کلیدهای‭ ‬UP‭ ‬و‭ ‬DOWN‭ ‬مقدار‭ ‬این‭ ‬فانکشن‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬قرار‭ ‬زیر‭ ‬تغییر‭ ‬دهید‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬برق‭ ‬دار‭ ‬شدن‭ ‬‬‬‬‬‬‬‬
‭ ‬شروع‭ ‬شمارش‭ ‬با‭ ‬کلید‭ ‬استارت‬‬‬‬‬
با‭ ‬فشردن‭ ‬مجدد‭ ‬کلید‭ ‬Set‭ ‬وارد‭ ‬تنظیم‭ ‬زمان‭ ‬خواهید‭ ‬شد‭ ‬که‭ ‬برای‭ ‬هر‭ ‬فانکشن‭ ‬متفاوت‭ ‬خواهد‭ ‬بود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

تاخیر‭ ‬در‭ ‬وصل‭/‬قطع‬‬‬

تکرار‭ ‬کننده‬

استارت‭ ‬مجدد‬

ستاره‭-‬مثلث‬

چپگرد‭-‬راستگرد‬

طریقه‭ ‬نص‬ب تایمر برنا

طریقه نصب تایمر برنا به این صورت است که در ابتدا نقشه فنی محصول را برسی میکنیم و سیم بندی ها به صورت زیر است :

ترمینال ‭ : ‬A1‬نول‭ ‬ورودی‭ ‬دستگاه‬‬‬‬
ترمینال ‭ ‬A2: ‬فاز‭ ‬ورودی‭ ‬دستگاه‬‬‬‬
ترمینال ‭ ‬ST: ‬در‭ ‬صورتیکه‭ ‬تنظیم‭ ‬دستگاه‭ ‬در‭ ‬حالت‭ ‬استارت‭ ‬از‭ ‬خارج‭ ‬باشد،‭ ‬با‭ ‬اتصال‭ ‬این‭ ‬ترمینال‭ ‬به‭ ‬ترمینال‭ ‬A2‭ ‬دستگاه‭ ‬زمان‭ ‬سنجی‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬می‌کند‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ترمینال‌های‭ ‬۱۵،۱۶،۱۸‭ ‬و‭ ‬۲۵،۲۶،۲۸‭: ‬کنتاکت‌های
داخلی‭ ‬رله‭ ‬می‌باشد‭ ‬که‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬مد‭ ‬برنامه‌ریزی‭ ‬شده‭ ‬با‭ ‬مدار‭ ‬فرمان‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬سری‭ ‬بسته‭ ‬می‌شود‭.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

 

سیگنال های مولتی تایمر برنا مدل MTT/C :

Sec‭ : ‬Per – نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬صدم‭ ‬ثانیه‭: ‬ثانیه‬‬‬‬‬
Min‭ :‬Sec – نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬ثانیه‭ : ‬دقیقه‬‬‬‬
Hr‭ : ‬Min – نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬دقیقه‭ : ‬ساعت‬‬‬‬
OUT1 aنمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬وصل‭ ‬کنتاکت‭ ‬۱۵‭ ‬به‭ ‬۱۸‬‬‬‬‬‬
OUT2 نمایشگر‭ ‬حالت‭ ‬وصل‭ ‬کنتاکت‭ ‬۲۵‭ ‬به‭ ‬۲۸‬‬‬‬‬‬

مشخصات‭ ‬فنی مولتی تایمر برنا مدل MTT/C :

ولتاژ‭ ‬تغذیه : ‬۱۸۰ تا ۲۵۰ ولت‭ ‬متناوب‭ ‬‬‬‬‬
فرکانس‭ ‬شبکه :‭ ‬۵۰‭ ‬هرتز،‭ ‬۵±‭ ‬هرتز‬‬‬‬‬
تلفات‭ ‬داخلی‭: ‬حدود۳‭ ‬وات‬‬‬
تنظیم‭ ‬زمان :‭ ‬۱‭/‬۰‭ ‬ثانیه‭ ‬تا۹۹‭ ‬ساعت‬‬‬‬‬‬

IP‭ ‬دستگاه :IP 20
دمای‭ ‬عملکرد : ۱۰- تا ‬۶۰+ ‬درجه‭ ‬سانتی‌گراد‬‬‬‬‬‬
رطوبت‭ ‬مجاز :‭‬‭ ‬٪۱۵‭ ‬تا ‭ ‬٪۸۵‬‬‬‬‬

 

مشخصات‭ ‬رله های ‬خروجی‬‬ تایمر برنا :
جریان‭ ‬کنتاکت ها‭: ‬‬‬
۶‭ ‬آمپر‭ ‬۲۲۰‭ ‬ولت‭ ‬متناوب (AC)‬‬‬‬
۶‭ ‬آمپر‭ ‬۲۸‭ ‬ولت‭ ‬مستقیم ‬‬‬‬(DC)

 

عمر‭ ‬رله ها ‭:‬‬‬
الکتریکال :‭ ‬یکصد هزار ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬
مکانیکال :‭ ‬یک میلیون ‬بار‭ ‬قطع‭ ‬و‭ ‬وصل‬‬‬‬‬‬‬

استانداردها‭ ‬‬:
EN60255-22
EN60255-‭ ‬۲۵‬
EN60255-‭ ‬۲۷‬
EN61000-‭ ‬۳‬
IEC60255-‭ ‬۲۲‬
IPC A610-‭ ‬C‬

 

گواهی‭ ‬نامه‌ها‬ :
ISO 9001:2008
ISO 14001:2004
OHSAS 18001:2007
HSE‭- ‬MS‬
IMS

توضیحات تکمیلی
کاربرد

ابزار دقیق و اتوماسیون, صنایع غدایی, عمومی

برند

IP

IP 20

ساخت کشور

ایران

جنس

پلاستیک

دمای قابل تحمل

10- تا 60+

ولتاژ بوبین

220V AC

آمپراژ

6 آمپر

استاندارد

EN60255-‭ ‬25, EN60255-‭ ‬27, EN60255-22, EN61000-‭ ‬3‬, IEC60255-‭ ‬22‬, IPC A610-‭ ‬C‬

رطوبت مجاز

‭‬‭ ‬٪۱۵‭‬تا ‭ ‬٪۸۵‬‬‬‬‬

نظرات (4)

4 دیدگاه برای مولتی تایمر برنا مدل ‭ ‬MTT/C‬‬‬‬

 1. محسن شربتی

  سلام عمل استارت مجدد انجام میده؟

  • پشتیبان

   سلام بله یک رله در اختیار شما قرار می دهد.

 2. نادر رضایی

  سلام
  کیفیتش خوبه و کار راه بنداز

 3. صادق یوسف زاده

  خیلی با کیفیت هست.

 4. یوسف جوادی

  هر جا گیر کردم کارمو راه انداخته

دیدگاه خود را بنویسید