مشاهده همه 2 نتیجه

جک های انگشتی

جک های انگشتی یا گریپر پنوماتیک نوعی از سیلندر های بادی هستند.
این سیلندر ها دارای چند بازو هستند که همزمان باهم باز یا بسته می شوند.
جک های گریپر معمولا دو بازو یا سه بازو دارند.
البته ممکن است کمپانی سازنده مدل هایی برای کاربرد های خاص ساخته باشد.
جک های انگشتی در حالت معمول هیچ ابزاری ندارند و باید برای گرفتن نمونه قطعه برای آنها ابزار ساخته شود.
چون قطعاتی که توسط گریپر ها گرفته میشوند متفاوت هستند بنابراین کمپانی های سازنده نمیتوانند ابزار هم برای گریپر ها بسازند.

نحوه گرفتن قطعه توسط گریپر پنوماتیک

روی بازوی هر گریپر بر اساس استاندارد های کمپانی سازننده تعدادی سوراخ که میتوان به آنها پیچ بست وجود دارد.
جای این پیچ ها در برند های مختلف متفاوت است و حتما باید به کاتالوگ برند مربوطه مراجعه کرد.
ابزار های ساخته شده باید روی بازو نصب شوند تا عملیات گرفتن قطعه به درستی انجام شود.
برای کنترل سرعت باز و بسته شدن فک ها میتوان از فلو کنترل استفاده کرد.

خود گریپر ها هم چون توسط کمپانی های مختلف ساخته می شوند ظاهر های مختلفی دارند.
جای پیچ های روی تنه ی جک های انگشتی نیز متفاوت است و برای بستن خود گریپر نیز باید به کاتالوگ مراجعه کرد.

انواع گریپر های پنوماتیک

  • گریپر های موازی
  • گریپر های زاویه ای (90-180) درجه
  • گریپر های چند فک (سه نظام)